Ο ομφάλιος λώρος του νεογέννητου αμέσως μετά την γέννηση τέμνεται και απολινώνεται στην αίθουσα τοκετού από τον παιδίατρο. Το ομφαλικό κολόβωμα στην αρχή έχει λευκωπό χρώμα, σταδιακά ξεραίνεται, σκουραίνει και τελικά αποπίπτει σε χρονικό διάστημα 7-10 ημερών.

 

Μέχρι την απόπτωση του ομφαλίου λώρου επιβάλλεται η τακτική περιποίηση και η απολύμανση του κολοβώματος για να αποφευχθούν τυχόν δερματικές και συστηματικές μολύνσεις. Συστήνεται ο καθαρισμός με καθαρό οινόπνευμα και αντισηπτικό διάλυμα Betadine. H παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την απόπτωση του ομφαλίου λώρου αλλά και 2-3 ημέρες μετά, μέχρι να ολοκληρωθεί η επούλωση της περιοχής. Το ομφαλικό κολόβωμα, μέχρι να αποκολληθεί πρέπει να διατηρείται στεγνό και να μην καλύπτεται από την πάνα. Μικρές σταγόνες αίματος παρατηρούνται φυσιολογικά κατά την αποκόλληση και την απόπτωση του.

 

Η παρατήρηση εκκρίματος, ιδιάζουσας οσμής ή ερυθρότητας στην περιοχή του ομφαλού πρέπει να εκτιμηθεί από παιδίατρο, διότι ενδέχεται να υποκρύπτει ομφαλίτιδα.